Tregti / Shitje

Kompania jonë ka arritur të jetë lidere me materialet ndërtimore në Kosovë, kështu duke realizuar importimin e produkteve të gatshme në bashkëpunim me Kurum International, Cement Plus dhe kompani tjera të mëdha prodhuese të materialeve ndërtimore.

Skrapi

Mbledhja dhe paketimi i skrapit të metaleve dhe bashkëpunimi me kompani profesionale për përpunimin e tyre dhe kthimin në material të nevojshëm ndërtimorë, është një nga shërbimet shumë të rëndësishme që ofron kompania jonë që nga viti 1999.

Më shumë

Shitje

Produktet tona në sektorin e tregtisë janë të dëshmuara tash e 16 vite me një gamë të gjerë të produkteve ndërtimore nga celiku si armature dhe materiale tjera si tulla për oxhaqe, cemento dhe biomall etj...

Më shumë