Sherbimet

Vizioni dhe përkushtimi ynë është të vazhdojmë me ofrimin e shërbimeve kualitative për klientët tanë duke ndërmarrë realizimin e projekteve të ndërlikuara në nivel lokal dhe ndërkombëtarë në fushën e Inxhinierisë, Ndërtimitarisë dhe Demolimit, si dhe Logjistikës dhe Tregtisë.

Inxhinieri / Ndërtimi

NDERIMI SH.P.K. ofron modele unike të ndërtimit dhe përdorimit të teknoligjisë, duke u identifikuar si kompani lidere në ndërmarrjen e modeleve të njejta të ndërtimit si në Evropë duke arritur standardet më të larta të sigurisë në ndërtime rezidenciale.

Më shumë

Demolimi

Kompania posedon paisje të rënda të specializuarapër punët e demolimit duke na mundësuar realizimin e saktë dhe të sigurtë të punimeve të demolimit të gjitha kushtet e punës.

Më shumë

Logjistikë

Ofrimi dhe menaxhimi i shërbimeve të logjistikës nga kompania NDERIMI SH.P.K. përbën sektorë të avancuar me makineri të sofistikuara dhe staf teknik shumë profesional.

Më shumë

Tregti / Shitje

Tregtimi dhe shitja e materialeve ndërtimore është një nga sektorët shumë të zhvilluar të NDERIMI SH.P.K. Bashkëpunimi me kompani lidere si Kurum International dhe Cement Plus "Titan" na ka mundësuar që për klientët tanë të sigurojmë produkte cilësore.

Më shumë